San Fransisco

Fra Wikipedia; San Francisco har et areal på 121 km², og er med det den mest folketette storbyen (mer enn 200 000 innbyggere) i California, og den nest mest folketette byen i USA etter New York. San Francisco er den fjerde største byen i California, etter Los Angeles, San Diego og…