Norden

Norden er et geografisk område som utgjøres av de nordeuropeiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden. Disse områdene har til sammen over 26 millioner innbyggere og et areal på 3,5 millioner km². Befolkningstettheten er dermed 7,1 innb/km². Grønland utgjør alene ca. 62 % av arealet.

De nordiske landenes parlamenter har siden 1952 samarbeidet i Nordisk råd, og de nordiske regjeringene har siden 1971 samarbeidet i Nordisk ministerråd.

De nordiske landene er også tilsluttet Den nordiske passunionen, Europarådet, EØS-avtalen, FN og Schengen-traktaten. Norge, Danmark og Island er medlemmer av NATO, mens Danmark, Sverige og Finland er medlemmer av EU. Myntenhetene i de nordiske landene heter Krone, med unntak av Finland som bruker Euro.

Kilde : Wikipedia